Jan Novák - hudební skladatel, pedagog, klavírista

Kategorie: Osobnosti
Napsal Mgr. Stanislav Bensch

Narodil se 8. dubna 1921 v Nové Říši na Moravě v rodině knihaře. Studoval na jezuitském gymnáziu na Velehradě, oktávu na klasickém gymnáziu v Brně. Po maturitě v roce 1940 pokračoval ve studiích na brněnské konzervatoři, kde se věnoval skladbě, dirigování a hře na klavír. Houslím se učil od deseti let, na klavír od dvanácti a o skladbu se začal pokoušet od sedmnácti let. V Brně byl žákem Th. Schaefra. Za války musel studium přerušit, když byl na dva a půl roku nasazen na nucené práce v Německu. Absolvoval v roce 1946 smyčcovým kvartetem a taneční suitou pro orchestr. Krátce studoval i na pražské AMU u Pavla Bořkovce a na brněnské JAMU u Viléma Petrželky. Poté získal v konkurzu stipendium nadace Jaroslava Ježka a v roce 1947 odjel na studia do USA na letní kompoziční kurzy u A. Coplanda v Tanglewoodu. V New Yorku pracoval pět měsíců s Bohuslavem Martinů. 

Do Československa se vrátil 25. února 1948 a dalších dvacet let žil v Brně, kde založil skladatelskou skupinu Parasiti Apollinis. Třebaže jeho tvorba byla v této době spojena zejména s divadlem, komponoval i hudbu ke krátkým, loutkovým, ale i celovečerním filmům. Po srpnových událostech 1968 emigroval do Dánska a od roku 1970 žil v Itálii, kde založil pěvecký sbor. V roce 1977 se přestěhoval do Německa a rok před svou smrtí přijal nabídku k pedagogickému působení na Vysoké hudební škole ve Stuttgartu. 

Od padesátých let komponoval výhradně na latinské texty a od šedesátých let psal latinské verše. Na počátku šedesátých let se intenzivně zabýval dodekafonií, trvalým zdrojem jeho inspirace však zůstaly kořeny moravského folklóru. Jeho tvorba má široké žánrové rozpětí, od drobných skladeb komorních a příležitostných přes početnou oblast scénické hudby. Zvláštní význam zde zaujímá hudba ke Kopeckého Komedii o umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista (1965), k opeře Dulcitius (na latinský text Roswithy von Gandersheim z 10. století, světová premiéra se konala až v Zemském divadle v Brně 1990), baletu Svatební košile (1954) a Aesopia. Z orchestrálních skladeb to byly např. Filharmonické tance (1955-56), Variace na téma Bohuslava Martinů (1959; klavírní verze 1949), Concentus Eurydicae (1971). 

https://youtu.be/55NC7PM7NXE

Ačkoliv bylo Novákovo dílo oficiálními kruhy doma umlčováno a po jeho odchodu do emigrace zcela ignorováno, v zahraničí je Novák počítán k nejpronikavějším osobnostem české hudby druhé poloviny 20. století. Zemřel 17. listopadu 1984 v Ulmu v Německu.

Filmografie:

1949   Hu: BUDULÍNEK A LIŠTIČKY

1950   Hu: STVOŘENO Z HLÍNY (KERAMIKA) / Hu: ŽIVOT KOVU

1951   Hu: TEPELNÁ REVOLUCE

1952   Hu: PŮVOD ČLOVĚKA / Hu: VESELÝ KOLOTOČ

1953   Hu: NA PRAHU DĚJIN

1955   Hu: STARÉ VALAŠSKO

1956   Hu: VÝŽIVA ROSTLIN

1957   Hu: ZA NOVÝMI OBJEVY

1959   Hu: NÁHODA V KOSTCE

1961   Hu: TRÁPENÍ

1962   Hu: HAVRANIA CESTA / Hu: KYBERNETICKÁ BABIČKA / Hu: ZÁVRAŤ

1963   Hu: AKVABELY / Hu: DEVÁTÉ JMÉNO / Hu: NADĚJE

1964   Hu: ARCHANDĚL GABRIEL A PANÍ HUSA / Hu: BLÁZNOVA KRONIKA / Hu: POVÍDKY O DĚTECH (povídka PODVODNICE) /Hu: SLÓVCE M / Hu: VYSOKÁ ZEĎ

1965   Hu: AŤ ŽIJE REPUBLIKA (Já a Julina a konec veliké války)

1966   Hu: BLAHO LÁSKY / Hu: DO LESÍČKA NA ČEKANOU / Hu: KOČÁR DO VÍDNĚ / Hu: UKRADENÁ VZDUCHOLOĎ

1967   Hu: GENEZE A JINÉ OBRAZY BOHUMÍRA MATALA / Hu: JIŘÍ TRNKA / Hu: NOC NEVĚSTY

1968   Hu: KOMEDIE O UMUČENÍ A SLAVNÉM VZKŘÍŠENÍ PÁNA A SPASITELE NAŠEHO

1973   He: NOC NA KARLŠTEJNĚ

1977   Hu: NÁVRAT

Tučně zvýrazněný film si můžete zakoupit na www.filmexport.cz nebo tel. 261 213 664.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Oblíbené scény a filmové hlášky

Website Design
Copyright 2011 - 2015. Licence Creative Commons. Jan Novák - hudební skladatel, pedagog, klavírista. All Rights Reserved. Časopis Film a video, jehož autorem je Filmexport Home Video s.r.o., podléhá licenci Creative Commons. Uveďte autora, neužívejte komerčně 3.0 Unported. ISSN 1805-5028 (Print) ISSN 1805-5036 (On-line)
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free