Historie

Legendární Lucerna

Kategorie: Historie
Vytvořeno sobota 13. červenec 2013 1:00 Napsal Irena Nováková

Město Praha je nejen srdcem České republiky, ale také dějištěm mnoha historických událostí, v němž se dech beroucí pamětihodnosti snoubí s bohatou historií a architekturou. Nouze není ani o společenská vyžití v podobě divadel, kin, kaváren, restaurací, barů, obchodů a jiné kultury, kterou v současnosti nabízí snad ve všech svých koutech. Společenským životem s nádechem historie se však můžeme nechat pohltit i v samém centru Prahy. V místě, které svého času navštěvovali nejslavnější osobnosti od nás, ale také ze zahraniční. Touto perlou Prahy se stal Palác Lucerna.

Přijďte si do muzea vyrobit staroslovanský „gombík“

Kategorie: Historie
Vytvořeno neděle 30. červen 2013 1:00 Napsal MSB Jablonec

Celý český i slovenský národ si letos připomíná 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Návštěvníci Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou si v rámci oslav budou moci ve dnech 5. – 7. července vytvořit originální šperk  - tzv. gombík.

Pijácké mravy

Kategorie: Historie
Vytvořeno čtvrtek 27. červen 2013 1:00 Napsal PhDr. Vlastimil Vondruška

Křesťanství původně nezaujalo k pití alkoholu odmítavý postoj. Až v době protireformace formulovalo názor, že opilectví je hřích. I když se to může zdát trochu přehnané, v době raného středověku křesťanská církev dokonce bojovala vínem proti pohanství. Důvod byl prostý. V pohanských rituálech germánských i slovanských národů severní a střední Evropy se jako posvátný nápoj objevovalo pivo. Vinná réva se v chladnějších krajinách nepěstovala, víno s sebou přinášeli až křesťanští misionáři. Rozšířil se názor, že pít víno je křesťanské, zatímco pivo je projevem zaostalého pohanství.

Lázně

Kategorie: Historie
Vytvořeno neděle 2. červen 2013 1:00 Napsal PhDr. Vlastimil Vondruška

Pro církevní otce byly veřejné lázně šmahem místem neřestí. Stávaly na venkově i ve městech a zřizovaly se také na hradech. O existenci lazebnického řemesla v českých zemích se ve středověku dochovala řada zpráv.  Mezi nejstarší patří zápisy ze 13. století (1244 Brno a 1291 Kutná Hora). Pro Prahu máme nejstarší nepřímou zmínku v privilegiu Jana Lucemburského z roku 1330, v němž Starému Městu pražskému povoluje jmenovat městskou radu konšelů, ale současně zakazuje, aby se konšelem stal lazebník, barbíř (tedy holič), pištec nebo hudec, tedy člověk, živící se nepočestně.

Jízda králů

Kategorie: Historie
Vytvořeno pátek 24. květen 2013 1:00 Napsal PhDr. Vlastimil Vondruška

Jde o vůbec první český lidový zvyk, který zařadilo mezi chráněné kulturní hodnoty UNESCO. Jízdu králů si dnes všichni spojují s několika vesnicemi na moravském Slovácku, kde se tento obyčej udržuje. Různé obřady, spojené s jízdou na koních, se však před mnoha staletími konaly v řadě zemí Evropy, i když samozřejmě přímou spojitost s moravskou jízdou králů nemají.

Antikoncepce - historie a vývoj

Kategorie: Historie
Vytvořeno sobota 11. květen 2013 1:00 Napsal PhDr. Vlastimil Vondruška

Antikoncepce v dávných časech byla něčím, co stálo zcela proti obecnému názoru společnosti, že rodina má mít co nejvíce dětí a hlavním posláním ženy je děti rodit. Přesto se ve Starém Zákoně píše o mužích izraelských, kteří vystupovali z lůna žen a své sémě vypouštěli na zem z vlasteneckých pohnutek. Izraelité žili v té době v porobě a nechtěli, aby se jim rodily děti, které by upadly do otroctví nepřítele.

Protektorát Čechy a Morava: Mraky nad českou kinematografií

Kategorie: Historie
Vytvořeno pátek 3. květen 2013 1:00 Napsal Jan Lauš

29. září 1938 byla sjednána a o den později podepsána čtyřmi evropskými velmocemi Mnichovská dohoda, dle níž muselo Československo postoupit pohraniční území obývané sudetoněmeckými obyvateli Německu. Za necelý měsíc po ujednání Mnichovského diktátu prezident Edvard Beneš emigroval do Anglie a do úřadu hlavy státu po něm nastoupil Emil Hácha. Tehdejší zřízení tzv. pomnichovské Československé republiky trvalo pouze několik měsíců. 15. března 1939 začalo nacistické Německo okupovat české země a výnosem z 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava bylo ustaveno nové uspořádání českých zemí. Adolf Hitler jmenoval říšským protektorem Konstantina von Neuratha a jeho sekretářem K. H. Franka. Na podzim funkci říšského protektora přebírá Reinhard Heydrich.

Pálení čarodějnic a oslava lásky

Kategorie: Historie
Vytvořeno úterý 30. duben 2013 1:00 Napsal PhDr. Vlastimil Vondruška

V noci z 30. dubna na 1. května planou na mnoha místech velké hranice, lidé se baví při tzv. pálení čarodějnic. I když se mnozí domnívají, že jde o velice starobylý zvyk, není to tak úplně pravda. Musíme totiž rozlišit dva různé obyčeje, které splynuly do jednoho. Den 30. dubna býval zasvěcen sv. Kateřině. Od středověku lidé věřili, že existují noci, kdy mají nečisté síly větší moc než jindy. A právě to měla být noc na 1. května. Před různými démony a později před ďáblem se lidé snažili bránit magickými úkony. Část z nich nabízela církev – šlo o upřímnou modlitbu, svěcenou vodu, škapulíře apod. Lidé však dávali přednost starým pověrám a zaručeným receptům.

Přemysl II. Otakar

Kategorie: Historie
Vytvořeno pátek 12. duben 2013 1:00 Napsal PhDr. Vlastimil Vondruška

Učebnice dějepisu jsou plné polopravd. To platí naprosto o všech historických osobnostech, „krále železného a zlatého“ nevyjímaje. Jmenovitý seznam polopravd, které se o něm tradují, by vydal na několik stránek. Nebyl to vysoký a urostlý rytíř, ale byl spíše střední postavy. Nebyl ani tak skvělý válečník, jak se o něm traduje, protože většinu válek fakticky prohrál. Ani jeho vztah k manželkám nebyl zřejmě takový, jak s oblibou vyprávějí spisovatelé.

Velikonoce - "přes Velkonoc dívka sobě panenství těžko ohlídá"

Kategorie: Historie
Vytvořeno pondělí 1. duben 2013 1:00 Napsal PhDr. Vlastimil Vondruška

Existuje několik skutečně pradávných svátků, které se slaví dodnes, i když ve zcela změněné podobě. Mezi ně patří i Velikonoce. Podle obecného povědomí začali Velikonoce slavit až křesťané jako vzpomínku na ukřižování Ježíše Krista. Není to však pravda, kořeny Velikonoc můžeme hledat v prostředí pravěkých zemědělských kultur. Pravěcí zemědělci neměli kalendář a svátky se řídily proměnami přírody. Právě proto, že jim obživu zajišťovalo pěstování obilí, byl pro ně nejdůležitějším obdobím konec zimy a příchod nového jara. Oslava probouzející se přírody však neměla (na rozdíl od oslav slunovratů) přesný termín.

Oblíbené scény a filmové hlášky

Website Design
Copyright 2011 - 2015. Licence Creative Commons. Historie. All Rights Reserved. Časopis Film a video, jehož autorem je Filmexport Home Video s.r.o., podléhá licenci Creative Commons. Uveďte autora, neužívejte komerčně 3.0 Unported. ISSN 1805-5028 (Print) ISSN 1805-5036 (On-line)
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free