Česká protipirátská unie

Nerozšíříš!

Kategorie: Česká protipirátská unie
Vytvořeno pátek 21. září 2012 0:00 Datum zveřejnění Napsal ČPU

Rozšiřováním autorského díla se rozumí zpřístupňování v hmotné podobě (tedy na nějakém nosiči či jiném hmotném substrátu) prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva k originálu či k rozmnoženině díla. Jako k jakémukoli jinému užití autorského díla je k rozšiřování třeba získat souhlas autora či jiného držitele práv. Zákon však zavádí institut vyčerpání práva na rozšiřování ve vztahu k takovému originálu či kopii díla, které byly na území členského státu EU oprávněně šířeny. 

Proč se nebát ACTA?

Kategorie: Česká protipirátská unie
Vytvořeno sobota 15. září 2012 0:00 Datum zveřejnění Napsal ČPU

Podepsání dohody ACTA vyvolalo velké obavy uživatelů i odborné IT veřejnosti, médii se šířily zvěsti o blokování přístupu k internetovým stránkám, povinnosti provozovatelů odpojovat uživatele od internetu či o prohlídkách obsahu notebooků na hranicích. Jak se však ukázalo, šlo spíše o nedorozumění mezi odlišnými světy a jazyky veřejnosti, zejména toho ajťáckého, a mezinárodních úmluv a autorskoprávních expertů. Spíše než samotná dohoda ACTA vyvolala všechen ten mediální poprask mimořádná shoda okolností, návrhy protipirátských zákonů v Americe počínaje a zavíráním populárních pirátských služeb a postihováním jejich provozovatelů konče. A nekompetentní vyjádření některých politiků pak k vysvětlení a uklidnění situace rozhodně nepřispěla.

Konec megauploadu

Kategorie: Česká protipirátská unie
Vytvořeno sobota 8. září 2012 0:00 Datum zveřejnění Napsal ČPU

Dne 19. ledna 2012 byla zásahem amerických, novozélandských, nizozemských a německých policejních a justičních orgánů uzavřena jedna z největších internetových pirátských služeb Megaupload.com včetně 17 dalších serverů umožňujících sdílení nelegálních souborů uživateli z celého světa. Sedm osob a dvě společnosti byly obžalovány z provozování mezinárodního  organizovaného zločinného podnikání, kterým si měly vydělat více než 175 milionů amerických dolarů, tedy asi 3,5 miliardy českých korun, a způsobit držitelům autorských práv škodu přesahující půl miliardy amerických dolarů.

Nepromítneš!

Kategorie: Česká protipirátská unie
Vytvořeno čtvrtek 30. srpen 2012 0:00 Datum zveřejnění Napsal ČPU

Chcete ve své kavárně uspořádat večer, na kterém promítnete nějaký film? Provozujete videokavárnu? Chcete hodiny literatury oživit promítnutím Hamleta namísto jeho čtení? Musíte ale vědět, že k tomu potřebujete souhlas nositelů práv, tedy distribuční společnosti nebo výrobce filmu, který chcete promítat. Promítání filmů mimo rámec osobního soukromí, což zjednodušeně řečeno znamená mimo rodinu a nejbližší přátele, se totiž považuje za veřejnou projekci.

Neuploadneš!

Kategorie: Česká protipirátská unie
Vytvořeno úterý 21. srpen 2012 0:00 Datum zveřejnění Napsal ČPU

Sdílení prostřednictvím peer-to-peer (P2P) sítí je v posledních letech nahrazováno nelegálním šířením filmů prostřednictvím filehostingových serverů, které nyní způsobují filmovému průmyslu největší ztráty. Jednotlivci uploadují, tj. ukládají, na internetové servery soubory, a tím je zpřístupňují desítkám až stovkám tisíc jiných uživatelů.

Camcording

Kategorie: Česká protipirátská unie
Vytvořeno pondělí 20. srpen 2012 0:00 Datum zveřejnění Napsal ČPU

Termínem „camcording“ označujeme jeden z druhů filmového pirátství, kdy pirát pořídí záznam filmu při promítání v kině na kameru, mobilní telefon nebo jiné obdobné zařízení. Pokud není přistižen při činu přímo v kině, obvykle pak pořízený nelegální záznam umístí na internet či šíří jiným způsobem.

Výjimky a omezení autorského práva

Kategorie: Česká protipirátská unie
Vytvořeno středa 15. srpen 2012 0:00 Datum zveřejnění Napsal ČPU

V předchozím článku jsme Vám přiblížili pojem autorských práv, které mají zaručit ochranu nejen tvůrčího a uměleckého vkladu autora, ale i finanční investice do výroby díla. Jsou ale situace, kdy je za splnění určitých zákonem stanovených podmínek dovoleno užít autorské dílo a jiný předmět ochrany dle autorského zákona i bez svolení nositele práv. Jedná se o výjimky a omezení jinak výlučného autorského práva – volné užití a bezúplatné zákonné licence.

Nenasdílíš!

Kategorie: Česká protipirátská unie
Vytvořeno pátek 10. srpen 2012 0:00 Datum zveřejnění Napsal ČPU

Jedním z nejběžnějších druhů internetového pirátství je sdílení prostřednictvím tzv. peer-to-peer (P2P) výměnných sítí. P2P síť je sdílecí či výměnná služba umožňující sdílení jakýchkoliv digitálních souborů prostřednictvím internetu. Bohužel je ale piráty často zneužívána ke sdílení převážně chráněných autorských děl jako filmů, hudby, softwaru a knih. Důvod neleží v technologii, ale v preferencích uživatelů, kteří se raději než na fotografie z dovolené neznámého člověka podívají na nejnovější film.

Co jsou autorská práva a proč jsou chráněna?

Kategorie: Česká protipirátská unie
Vytvořeno pátek 20. červenec 2012 0:00 Datum zveřejnění Napsal ČPU

Odvětví práva, které chrání osobnostní a majetková práva autorů, jako jsou spisovatelé, hudební skladatelé, malíři, fotografové, režiséři, architekti a dokonce i programátoři, a výkonných umělců, kterými jsou herci, zpěváci, hudebníci a další osoby interpretující umělecká díla, a dále majetková práva dalších osob, které se zásadním způsobem podílejí na vzniku autorských děl, jako jsou filmoví producenti, hudební vydavatelství, knižní nakladatelé či rozhlasoví a televizní vysílatelé, bývá označováno neoficiálním souhrnným pojmem „autorská práva“.

Pirátství v Čechách

Kategorie: Česká protipirátská unie
Vytvořeno pondělí 2. červenec 2012 0:00 Datum zveřejnění Napsal ČPU

V České republice se filmové pirátství objevilo již počátkem 90. let 20. století s rozvojem videodistribuce. Kopírování videokazet přestalo být odbojem proti komunismu a začalo být výhodným přivýdělkem různých šmelinářů a podnikavců, a zároveň ekonomickým problémem pro vydavatele filmů.

Oblíbené scény a filmové hlášky

Website Design
Copyright 2011 - 2015. Licence Creative Commons. Česká protipirátská unie. All Rights Reserved. Časopis Film a video, jehož autorem je Filmexport Home Video s.r.o., podléhá licenci Creative Commons. Uveďte autora, neužívejte komerčně 3.0 Unported. ISSN 1805-5028 (Print) ISSN 1805-5036 (On-line)
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free